Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnos
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES

Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj

"Inovatívne a reformné kroky na ceste do budúcnosti základnej školy"


Matematika a práca s informáciami 
-  aplikácie a multimédiá inovujú obsah a metódy výučby v nižšom sekundárnom vzdelávaní

Matematika  
Cabri geomtry Dokumenty:
metodický list 1-1
metodický list 1-2
metodický list 2-1
metodický list 2-2
metodický list 2-3
- pracovný list 1-1
- pracovný list 1-2
- pracovný list 2-1
- pracovný list 2-2
- pracovný list 2-3
   
Matematické bingo Dokumenty:
matematické bingo - popis
matematické bingo - pravidlá
 
- matematické bingo - ukážka 1
- matematické bingo - ukážka 2
- matematické bingo - ukážka 3
- matematické bingo - ukážka 4
 
   
Matematické hry a úlohy Dokumenty:

 
- šport a matematika
- matematika na vožné chvíle
- matematika - opakovanie 1
- matematika - opakovanie 2
 
   
Zlomky Dokumenty:
- metodický list zlomky
- metodický list zlomky pomôcka
 
- pracovný list zlomky
- pracovný list zlomky - pomôcka
- pracovný list zlomky - opakovanie

- prezentácia zlomky
- prezentácia zlomky - pomôcka
   
Priama a nepriama úmera Dokumenty:
- metodický list priama úmera
- metodický list nepriama úmera
 
- pracovný list priama úmera
- pracovný list nepriama úmera
- prezentácia priama úmera

- prezentácia nepriama úmera
   
Trojuholníka Dokumenty:
- metodický list
 
- pracovný list
- prezentácia