Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES

Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj

"Inovatívne a reformné kroky na ceste do budúcnosti základnej školy"


Matematika a práca s informáciami 
-
informatická výchova rozširuje možnosti  primárneho vzdelávania

Informatická výchova  
   
   
Informácie a internet Dokumenty:
Informácie potrebujeme každý deň a aj informatická výchova nás učí pracovať s informáciami. Pracovné listy postupne prevedú žiakov I. stupňa pri spoznávaní počítača a jeho využitia pri získavaní nových poznatkov a zručností.
metodický list - Stavba počítača - počítačová zostava
metodický list - Operačný systém
metodický list - Čo je informácia?
metodický list - Ako a kde získame informácie?
metodický list - Internet - internetová stránka
metodický list - Internetová adresa
metodický list - Internet a odkazy
metodický list - Základné ovládacie prvky internetu
metodický list - Uloženie internetovej stránky
metodický list - Kopírovanie z internetovej stránky
metodický list - Obľúbené stránky internetu
metodický list - Vyhľadávanie na internete 1
metodický list - Vyhľadávanie na internete 2
metodický list - Vyhľadávanie na internete 3
- Téma: Stavba počítača - pracovný list
- Téma: Operačný systém Windows - pracovný list
- Téma: Čo je informácia? - pracovný list
- Téma: Ako a kde získame Informácie? - pracovný list
- Téma: Internet - úvod - internetová stránka - pracovný list
- Téma: Internetová adresa - pracovný list
- Téma: Internet a odkazy - pracovný list
- Téma: Základné ovládacie prvky internetu - pracovný list
- Téma: Uloženie internetovej stránky - pracovný list
- Téma: Kopírovanie z internetovej stránky - pracovný list
- Téma: Obľúbené stránky internetu - pracovný list
- Téma: Vyhľadávanie na internete 1 - pracovný list
- Téma: Vyhľadávanie na internete 2 - pracovný list
- Téma: Vyhľadávanie na internete 3 - pracovný list
   
Excel Dokumenty:
Tabuľkový editor uľahčuje prácu s číslami.
metodický list - O tabuľkovom editore
metodický list - Farby v exceli
metodický list - Hárky v exceli
- Téma: O tabuľkovom editore - pracovný list
- Téma: Farby v exceli - pracovný list
- Téma: Hárky v exceli - pracovný list
 
   
Učíme sa pracovať s PowerPointom 2007 Dokumenty:
Technológie sa stále menia a PowerPoint zmenil svoj výzor. Aj žiaci prvého stupňa sa učia tvoriť svoje vlastné prezentácie.
metodický list - Začíname s PowerPointom 2007
metodický list - Karta domov
- Téma: Začíname s PowerPointom 2007 - pracovný list
- Téma: Karta domov - pracovný list

 
   
Digitálne fotografia Dokumenty:
Digitálny fotoaparát sa stal bežnou súčasťou mobilného telefónu, a preto sa s ním musím učiť pracovať už v škole.
metodický list 1, metodický list 2 - Digitálny fotoaparát, ako vyzerá, ako sa ovláda
metodický list - Práca v programe IrfanView
metodický list - Otočenie fotografie
metodický list - Farby a fotografia
- Téma: Digitálny fotoaparát - ako vyzerá, ako sa ovláda
- pracovný list 1, pracovný list 2

- prezentácia 1, prezentácia 2

- Téma: Úprava digitálnej fotografie
- pracovný list 1 - Práca v programe IrfanView, pracovný list 2 - Otočenie fotografie, pracovný list 3 - Farby a fotografia